Warsztaty

 

Technologie sieciowe Cisco

 

Warsztaty prowadzone przez firmę IKS-NET mają za zadanie uzupełnić i  poszerzyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie technologii
i urządzeń sieciowych. Warsztaty przygotowywują do drugiego poziomu certyfikacji w zakresie techologii sieciowych Cisco.

W trakcie zajęć nacisk kładziony jest na praktykę i zdobywanie wiedzy empirycznej. Warsztaty realizowane są jako cykl spotkań, w ramach których analizowane i przedstawiane są różnorodne zadania i problemy. W trakcie warsztatów instruktorzy przekazują również wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonania zadań na sprzęcie laboratoryjnym. Aby maksymalnie wykorzystać czas spędzony w laboratorium w ramach warszatów nie są prowadzone wykłady. Słuchacz zobowiązany jest do zapoznania się z omawianą technologią od strony teoretycznej we własnym zakresie.

 

Obecnie prowadzimy warsztaty przygotowujące do certyfikacji z zakresu:
CCNP - Cisco Certified Network  Professional
CCSP - Cisco Certified Security  Professional 

 

 

 

 

IKS

© 2008 IKS-NET.