Dedykowana opieka serwisowa

 

Wszystkie systemy i infrastruktury musz膮 by膰 utrzymywane w sprawno艣ci aby inwestycje w nie poniesione stale przynosi艂y zyski.

 

Nasz zesp贸艂 jest przygotowany na wsparcie Pa艅stwa w realizacji tego odpowiedzialnego zadania. Forma wsp贸艂rpacy i jej zakres oczywi艣cie zale偶膮 od Pa艅stwa indywidualnych potrzeb, kt贸re musz膮 by膰 okre艣lone podczas wst臋pnej, bezp艂atnej analizy.

 

Poni偶ej przedstawiamy skr贸towo kilka聽聽poziom贸w w zakresie monitoringu, kt贸re najcz臋艣ciej wybierane s膮 przez naszych klient贸w.

 

 • Zielony - podstawowe czynno艣ci wykonywane niezale偶nie od klienta
  - Sprawdzenie mo偶liwo艣ci zalogowania si臋 na serwer
  - Sprawdzenie czy wyst臋puj膮 b艂臋dy w logach, zapis log贸w, zapisanie i przekazanie informacji o ewentualnych b艂臋dach
  - Sprawdzenie wykorzystania podstawowych zasob贸w sprz臋towych urz膮dzenia i raport z wynik贸w
 •  

 • 呕贸艂ty - wizyta osobista i podstawowe czynno艣ci wykonywane na miejscu po uprzednim uzgodnieniu z klientem terminu wizyty:
  - Raport z temperatury, wilgotno艣ci serwerowni przy wykorzystaniu miernika zapisany w dzienniku serwera po powrocie
  - Wykonanie okresowej konserwacji sprz臋towej urz膮dze艅 (przedmuchanie, ocena wizualna) ? raport wykonania
 •  

 • Pomara艅czowy - pakiet zapewniaj膮cy utrzymanie dost臋pu do danych na poziomie zdefiniowanym w umowie:
  - Przygotowanie i wdro偶enie planu wykonywania kopii zapasowych dla klienta - zatwierdzony dokument potwierdzony przez obie strony
  - Monitoring poprawno艣ci wykonania kopii zapasowych na podstawie zaplanowanego harmonogramu
  - Testowe (losowe) odzyskanie wybranego pakietu danych potwierdzaj膮ce prawid艂owy stan kopii zapasowych ? czynno艣膰 wykonywana raz w miesi膮cu o ile umowa z klientem nie m贸wi inaczej
 •  

 • Czerwony - pakiet rozszerzony zapewniaj膮cy automatyczn膮 reakcj臋 w przypadku zg艂oszenia lub wykrycia b艂臋du maj膮cego wp艂yw na poprawn膮 prac臋 urz膮dzenia:
  - Ka偶dorazowe przygotowanie raportu do klienta o przyczynie (je艣li da si臋 j膮 ustali膰) i sposobie jego rozwi膮zania
 •  

 • Srebrny - pakiet zapewniaj膮cy uruchomienie urz膮dzenia w przypadku awarii software w czasie 1 NBD w przypadku awarii sprz臋towej 1 NBD po dostarczeniu sprz臋tu przez dystrybutora
  - Uwaga: Dla tej us艂ugi wymagane jest podpisanie umowy na pakiety: zielony, pomara艅czowy, 偶贸艂ty
 •  

 • Z艂oty - pakiet zapewniaj膮cy uruchomienie urz膮dzenia w przypadku dowolnej awarii (z wy艂膮czeniem stan贸w kl臋ski 偶ywio艂owej, atak贸w terrorystycznych itp.) w czasie 1 NBD
  - Uwaga: Dla tej us艂ugi wymagane jest podpisanie umowy na pakiety: zielony, pomara艅czowy, 偶贸艂ty oraz umowy na sprz臋t (technologie) zast臋pcz膮 pozwalaj膮c膮 przywr贸ci膰 funkcjonalno艣膰 w zadeklarowanym czasie
 •  

 • Platynowy - pakiet indywidualny negocjowany ka偶dorazowo z klientem obejmuj膮cy:
  - Wyb贸r pakietu srebrnego lub z艂otego
  - Indywidualne czasy reakcji na zdarzenie
  - Spersonalizowane narz臋dzia monitoringu
  - Dedykowany system raportowania
 

IKS-NET

© 2008 IKS-NET.